Facebook

Stai în legătură cu noi!

Agenţia Domeniilor Statului îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 268/2001, privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 626/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Agenția Domeniilor Statului are printre principalele atribuții: gestionarea şi exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum și administrarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public şi privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol.

Astfel, Agenția Domeniilor Statului urmează a încheia un protocol de colaborare cu Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, în vederea identificării suprafețelor de teren din domeniul public al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului, cu destinație agricolă, lipsite de potențial agricol și care nu mai pot fi redate circuitului agricol, în vederea inițierii unui proiect de Hotărâre de Guvern, pentru transmiterea acestor suprafețe de teren din domeniul public al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva.

Skip to content