Facebook

Stai în legătură cu noi!

Detalii A.D.S.

Detalii Despre A.D.S.

Agenţia Domeniilor Statului este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Terenuri in administrare

Situaţia suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă administrate de A.D.S. – 18.08.2022.

Societati comerciale din portofoliu

În insolvență

Situatia societatilor comerciale din portofoliul Agentiei Domeniilor Statului, aflate in insolventa la data de 30.09.2022

În funcțiune

Situatia societatilor comerciale din portofoliul Agentiei Domeniilor Statului, aflate in functiune la data de 30.09.2022

Skip to content