Facebook

Stai în legătură cu noi!

Meniu

Social Media

Legaturi utile:

Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

Senat

Guvernul Romaniei

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

Camera Deputatilor

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Ministerul Afacerilor Interne

Noutăți

Incasari record

Incasari record

⭐️Continuă veștile bune! ⭐️ADS anunță finalizarea sesiunii de arendă prin...

Comunicate

Agenția Domeniilor Statului

Informații în PREMIERĂ despre rolul ADS în proiecte de securitate națională

Informații în exclusivitate la Agro Jurnal Digi24: Agenția Domeniilor Statului accesează proiectul european REPowerEU. Sava George, Directorul General Adjunct al A.D.S. vine cu mai multe informații în materialul de mai jos. Agenţia Domeniilor Statului este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Agenţia Domeniilor Statului (A.D.S.) este instituţia specializată care realizează privatizarea societăţilor comerciale cu profil agricol, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 şi arendarea şi concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă proprietate publică şi privată a statului, administrate de aceste societăţi. Agenţia Domeniilor Statului îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 268/2001, privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 626/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Agenția Domeniilor Statului emite acorduri de principiu pentru accesarea măsurii 125 „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii” – submăsura 125a „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii” – submăsura 4.3 – „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”. Procedura poate fi inițiată de către Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, cu condiția respectării prevederilor legislative în vigoare.
Agentia are reprezentante in toate judetele tarii.

Cetăţenii care solicită înscrierea în audienţă la conducerea ADS trebuie să depună la Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul(CCRP) un memoriu însoţit de documentele care atestă faptul că, anterior cererii de audienţă, au avut una sau mai multe petiţii depuse la ADS de al căror răspuns sunt nemulțumiți.

Skip to content