Facebook

Stai în legătură cu noi!

Solicitare Informații

Legislație 544/2001

Accesul la informaţii de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • Normele Metodologice de aplicare;
  • Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Reclamaţie administrativă conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
e-cerere 544/2001
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Responsabil / 544/2001

Persoană responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001 din cadrul Compartimentului Comunicare și Relații Publice:

Simona Elena HULUȚĂ

Email

agentia@domeniilestatului.ro

Email

simona.huluta@domeniilestatului.ro

Skip to content