Facebook

Stai în legătură cu noi!

Sprijinim Fermierii

Program TINERI FERMIERI – Hotărârea nr. 811/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului” publicate în M.OF, Partea I, nr. 889/29.09.2020

 • Procedura concesionare si arendare HG nr. 811-2020
 • Anunt deschidere Sesiune HG 811 din 2020
 • Anunt publicitar HG 811 din 2020
 • Cerere arendare HG 811 din 2020
 • Cerere concesionare HG 811 din 2020
 • Cerere de principiu arendare HG 811 din 2020
 • Cerere de principiu concesionare HG 811 din 2020
 • Contract arenda model cadru HG 811 din 2020
 • Contract arenda neagricol model cadru HG 811 din 2020
 • Contract concesiune model cadru HG 811 din 2020
 • Contract concesiune neagricol model cadru HG 811 din 2020
 • Declaratie HG 811 din 2020 anexa 4
 • Declaratie HG 811 din 2020 anexa 5
 • Declaratie HG 811 din 2020 anexa 6
 • Documente solicitate pt solicitantii admisi anexa 12 HG 811 din 2020
 • Model scrisoare de garantie bancara participare licitatie concesionare sau arendare HG 811 din 2020
Skip to content